WAŻNA INFORMACJA !!! DOJAZD DO STRZELNICY

W związku z realizacją zadania “Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia – Lublin – Dorohusk – Granica Państwa” informujemy iż w dniu 07 września 2017 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Balonna w Dęblinie. W związku z powyższym dojazd na strzelnicę od strony Puław możliwy jest przez wiadukt, dalej ul. Warszawską następnie na pierwszych światłach w prawo w ul. Składową.

1 Komentarz

Dodaj komentarz