O NAS

Sekcja Strzelecka

KRS – 0000 35 38 70 REG. 060613670 NIP 5060096822

Nasze konto: Nr 20 1240 2858 1111 0010 5655 5272

Poczta:

nshm.reduta@wp.pl

   Nadwiślańskie Stowarzyszenie Historii Militarnej oficjalne zostało zarejestrowanie jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2010. Jednak kilka lat wcześniej grupa pasjonatów historii militarnej z Dęblina, Ryk oraz Puław działała już we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dęblina. Dzięki współpracy z TPD stworzyliśmy w Twierdzy Dęblin wystawę czasową w Bramie Lubelskiej, poświęconą historii Twierdzy Iwangorod. Wystawa dzisiaj jest stałą ekspozycją Sali Tradycji 1 Batalionu Mostowo-Drogowego. W 2010 roku nasza grupa podjęła decyzję o utworzeniu w naszym regionie stowarzyszenia, skupiającego pasjonatów historii militarnej i strzelectwa. Działając na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach, powołaliśmy komitet założycielski, a następnie (na pierwszym walnym zebraniu) powołaliśmy Nadwiślańskie Stowarzyszenie Historii Militarnej, które zostało zarejestrowane 26 kwietnia 2010 roku w KRS pod nr 0000353870.

   W czasie naszej kilkuletniej działalności udało nam się zrealizować kilka cennych inicjatyw, zorganizować kilka wystaw historycznych, konferencję naukową, a w 2014 r. wydaliśmy pierwszą naszą publikację historyczną.

   Na stałe współpracujemy z różnymi instytucjami, muzeami, jednostkami wojskowymi, grupami rekonstrukcyjnymi i podobnymi stowarzyszeniami. Członkowie naszej grupy jednocześnie działają w Towarzystwie Przyjaciół Dęblina, Stowarzyszeniu Strzelec oddział Puławy, Grupie Rekonstrukcji Historycznej 72 Tulskiego Pułku Piechoty, Grupie Rekonstrukcji Historycznej 3 Pułku Strzelców Konnych, Grupie Rekonstrukcji Historycznej „Gregor”, Klubie Strzelectwa Sportowego VIS w Zamościu, współpracujemy z Puławskim Klubem Miłośników Broni Palnej. Posiadamy umowy o współpracy z Muzeum Sił Powietrznych Dęblinie, 22 batalionem lekkiej piechoty 2 Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej , 1 Batalionem Mostowo-Drogowym w Dęblinie. Organizujemy wycieczki historyczne do ciekawych miejsc oraz coraz częściej członkowie naszego stowarzyszenia uczestniczą w różnych zawodach strzeleckich.

  Zapraszamy do współpracy i udziału w naszym stowarzyszeniu prawdziwych i odpowiedzialnych pasjonatów historii militarnej oraz strzelectwa.

ZARZĄD NSHM
Prezes – Jerzy Trzaskowski
Wiceprezes – Andrzej Rypulak
Sekretarz – Cezary Macierzyński
Skarbnik – Grażyna Paczek
Członek Zarządu – Robert Wilczewski

STATUT STOWARZYSZENIA [plik PDF]

KONTAKT
Nadwiślańskie Stowarzyszenie Historii Militarnej
08-530 Dęblin, ul. Okrzei 17B
– tel. 601 81 70 48 – Jerzy Trzaskowski / wszystkie sprawy związane ze stowarzyszeniem, strzelnica /
– tel. 601 16 69 46 – Maciej Krygrowski / strzelnica i sekcja strzelecka/

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SEKCJI STRZELECKIEJ NSHM ?
Członkiem naszej sekcji strzeleckiej może zostać w szczególności osoba pełnoletnia, która nie jest karana i nie leczy się psychiatrycznie, posiada pełna zdolność do czynności prawnych i chce współuczestniczyć z życiu stowarzyszenia, posiada ugruntowane zainteresowania związane z kolekcjonerstwem i bronią sportową. Dopuszczamy również możliwość członkostwa dla osób niepełnoletnich, warunkiem jest jednak pisemna zgoda obojga rodziców, oraz obecność co najmniej jednego z rodziców podczas strzelania niepełnoletniego członka stowarzyszenia. Jesteśmy otwarci na wszystkich sympatyków broni i militariów. W naszych szeregach są pasjonaci strzelectwa, myśliwi i pracownicy służb mundurowych. W stosunku do osób zgłaszających wymagany jest staż kandydacki. Podstawowym warunkiem uzyskania pełnego członkostwa jest uczestniczenie we wszystkich przedsięwzięciach stowarzyszenia w szczególności działalności strzeleckiej i kolekcjonerskiej oraz wszelkich pracach na rzecz utrzymania strzelnicy we właściwym porządku i stanie technicznym. Nasze stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, podstawowym źródłem naszego funkcjonowania są składki członkowskie, które należy wpłacać na konto stowarzyszenia z dopiskiem sekcja strzelecka nie później jak do końca miesiąca kwietnia.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA [plik PDF]

SKŁADKA CZŁONKOWSKA :

a) Sekcja Strzeleckiej -200 zł,

b) Sekcja Kolekcjonerskiej – 60 zł

c) Sekcja Historycznej – 60 zł

d) osoby niepełnoletnie nie płacą składek

Uwaga: osoby które posiadają trudna sytuację materialną, nie pracują ale chcą aktywnie uczestniczyć w działalności stowarzyszenia mogą być zwolnione ze składki rocznej pod warunkiem, że złożą pisemną deklarację przed zarządem w której określą zakres swoich prac na strzelnicy lub innych przedsięwzięć na rzecz stowarzyszenia.

Nr. konta 20 1240 2858 1111 0010 5655 5272

Jak do nas trafić:

Dęblin, Polska