Celem naszego stowarzyszenia i sekcji strzeleckiej jest promocja oraz rozwój strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej w naszym regionie. Nasze zamierzenia realizujemy poprzez działalność kolekcjonerską i strzelecką.

    Działalność kolekcjonerska naszego stowarzyszenia polega na organizowaniu wystaw rocznicowych o charakterze kolekcjonerskim, spotkań podczas których wymieniamy swoje doświadczenia i oglądamy swoje prywatne zbiory, organizujemy wyjazdy na imprezy kolekcjonerskie i zwiedzamy muzea oraz pikniki militarne na terenie Polski.

  

   Działalność strzelecka naszego stowarzyszenia to przede wszystkim uczestnictwo w różnych zawodach i imprezach strzeleckich na terenie Polski. Posiadamy własną strzelnice w Dęblinie na której prowadzimy szkolenia strzeleckie dla członków naszej sekcji strzeleckiej, organizujemy treningi i sportowe pojedynki strzeleckie.